Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Luleå kommun - miljö- och byggnadsförvaltningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

MBF - Anmälan gällande hygienlokaler, bassängbad och undervisning
Sökande
Verksamhet/anläggning
Anmälan avser
Hygienisk behandling
Annan offentlig verksamhet
Stickande/skärande/håltagning/tatueringUndervisningBad
Verksamheten
Egenkontroll
Observera att verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska ha en dokumenterad egenkontroll med rutiner för städning, hygien, mätningar, kemikalielista m m. I kemikalielistan ska stå vilka kemikalier som används i verksamheten, dess farlighet och hur mycket som förbrukas. Inspektionerna från miljö- och byggnadsförvaltningen kommer i mångt och mycket att handla om verksamhetens egenkontroll.
Mer information om egenkontroll och länkar vidare
Bilagor
Skicka med följande bilagor:  
Ritning över lokalen i skala 1:100 som redovisar inredning t.ex. arbetsplatser, toaletter, förråd, omklädningsrum etc.
Observera att vi inte kommer att börja handlägga anmälan förrän vi fått en ritning.

  
Annat som du vill skicka med:
Kontakt
Funderar du över något angående anmälan kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen på telefonnummer 0920-45 66 00 eller via e-post miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se.

Om du väljer att skicka bilagorna via post ska dessa skickas till
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun, 971 85 Luleå