Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Luleå kommun - miljö- och byggnadsförvaltningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

MBF - Anmälan värmepump
Kontaktuppgifter
FastighetsuppgifterUtformning av anläggning
Typ av anläggning
Bergvärme

Annat
Kollektor

Annat
Kollektorvätska
Övrigt
Bifoga karta

Kom ihåg att bifoga en karta eller skicka in en karta med post.


Vi kommer inte att handlägga din anmälan innan vi fått en karta.

Kontrollera att kartan visar följande:


- Fastighetens läge samt fastighetsgränser

- Planerad placering av anläggning med angivet avstånd till tomtgräns. En jordvärmeanläggnings slingor ska ritas in på situationsplan.

- Befintliga och planerade vattentäkter inom 100 meter skall markeras. Ange om den är grävd eller borrad. Befintliga enskilda avloppsanläggningar markeras.

- Avstånd till sjö/vattendrag/dike

- Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar)
  
Om en bilaga skickas med post är det viktigt att ni märker bilagan ordentligt med namn, kontaktuppgifter, personnummer och ärende.
Skicka bilagan till

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun, 971 85 Luleå eller lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Rådstugatan 11, Luleå

Bifoga andra bilagor

Annan bilaga
  
Om en bilaga skickas med post är det viktigt att ni märker bilagan ordentligt med namn, kontaktuppgifter, personnummer och ärende.
Skicka bilagan till

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun, 971 85 Luleå eller lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Rådstugatan 11, Luleå